RCVD_DOUBLE_IP_SPAM Bulk email fingerprint (double IP)

two reliable signatures header __DOUBLE_IP_SPAM_2
Received =~ /from\s+\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}
\s+by\s+\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3};/

Sellel kirjal on vähemalt kaks Received: päiserida milles teenindanud mailiserveri nimi on esitatud IP-aadressina.
See on üldiselt kahtlane ja sellepärast antakse selle eest kõrged punktid

Leave a Reply