Authentication versus Authorization

It is always difficult to me define authentication versus authorization. So now and forever I’l write it down to myself.

  1. Authentication: It is a process of verification that verifies “Who you are” (it confirms that you are a valid (or invalid) user).
  2. Authorization: It is a process of verification that verifies “What to do” (It confirms you are permissible to do (or not to do) that).

source from http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/56fb14/custom-authorization-in-mvc/

 

Vahele jäämine

Üks päev istusin kodus. Väitsin Krissule, et jube kiire ja üks tööasi on vaja teha, kuna Krissu tahtis mind pambuga välja ajada. No ta siis läks ise.

Kuna tööasja teha lõpuks ei saanud (ausalt minust mitteolenevatele põhjustel), siis vaatasin mõningaid matemaatilisi probleeme, mis mind vaevasid.

Olin nii süvenenud, et ei märganud, kui Krissu koju tuli. Jube piinlik oli, kõik matemaatika oli toas laiali.

Inimloom ja “objektloomad”

Vahel võib jääda mulje, nagu targad inimesed leiutaks asju. Näiteks härra Newton leiutas kolm seadust. Tark mees! Loomulikult ei sea ma teadlase saavutuse tähtsust kahtluse alla.

Kui nüüd vaadata aga selle nurga alt, et kas enne, kui härra neid seadusi paberile polnud pannud, siis need seadused puudusid looduses? Ei puudunud! Lihtsalt neid ei oldud sõnastatud.

Võrdleme objektorjenteeritud porgrameerimiskeele mõnda omadust ja inimest. Selles mõttes on see huvitav võrdlus, kuna inimene on olnud päris pikka aega olemas, enne kui kirjeldati programeerimiskeeled sellisena nagu me neid teame.

Inimene sünnitab = inimene new Inimene (Inimene kui objekt)

silmade värv = Inimene.silmadevarv = “pruun”; – Objekti omadus

söömine – Inimene.soo(Object Toit kartul); – Objekti meetod

Destructor = inimene sureb ära

Seega ei ole ka objektorjenteeritus midagi uut!

Arvamusliider

Seoses sotsiaalmeedia integreeritusele ja laiale levikule on jõudu kogumas väliend “Arvamusliider” oma uues tähenduses. Positiivne on see, et on olemas sellised tehnilised vahendid. Negatiivne see, et suurem osa nn arvamusliidreid, keda mina tean , on lihtsalt virisejad igas eluvaldkonnas, mille taustast neil õrna aimugi ei ole.

See on minu tervitus “Arvamusliidritele”