Endast

Margus Roo (BSc)  (kui ei usu siis – ldapsearch -x -h ldap.sk.ee -b c=EE “(serialNumber=37303140314)”

Linkedin

twitter – https://twitter.com/margusroo

CV

Reklaami saatmine järgnevatele e-posti aadressidele on seadusevastane VÕS § 60

Sündinud: 14. Märts 1973

E-mail: margus (at) roo.ee

skype:margusja

Telefon: +372 51 48 780

—-BEGIN PUBLIC KEY—–
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQD2KPM8YjdNO39TFgU+r5rDtiB8
OgqBHBDZTUDPu6zQDxV1t+Yt9uOmQ/RGRBapxqzedHFsBoYNjqH2bt9lMoy+jCaj
+OLzY/NmOUZ2+HmsFHtDGpTcAUSIa3lygnSzgzXliDsH5YGXSXXOJULsk7FJdP82
AzssW9lhmz/Vk7NVAQIDAQAB
—–END PUBLIC KEY—–

Mõned IT-alased märksõnad, milledega on tegeletud:

 • Programeerimiskeeled (python, java, php, Zend framwork ,Perl, C, C++, assembler).
 • Apache-Kafka
 • Apache-Storm
 • Hive
 • HBase
 • Hortonworks
 • OpenERP
 • Hadoop,
 • Mahout,
 • Maven
 • IT-lahenduste projekteerimine.
 • Dns, Apache, E-maili (Postfix), andmebaasi (MySql, Postgre), FTP, samba, ldap serverite paigaldamine, hooldamine ja monitooring.
 • Mysql replication, mysql-proxy
 • LAMP fileover solutions
 • E-maksesüsteemid. (SEB, Hansapank, Nordea, Sampo) (Kaardi- ning krediitkaardimaksed)
 • Kohtvõrkude väljatöötamine ja haldamine.
 • Tulemüüride ja ruuterite seadistamine. (k.a cisco)
 •  NAS seadmete seadistamine.
 • Machin learning (R-language, python libraries)
 • Backup süsteemide väljatöötamine, paigaldamine ja monitooring.
 • SMS GW (kannel) administreerimine. EMT, Elisa, TELE2 võrgus.
 • VPN lahendused
 • Amazon cloud lahendused. (EC2)
 • GlusterFS lahendused
 • Solr + Nutch (sidumine wordpress, drupal ja joomlaga) samuti ka erilahenused
 • Apache AXIS webservices
 • X-tee turvaserveri paigaldamine ja seadistamine, ning teenuste kasutamine läbi X-tee keskkonna
 • Drools
 • JBPM2
 • neo4j  & Cypher

Hobid:

LHV kontonumber: EE707700771001773131

DanskeBank: EE143300336564600005

Leave a Reply