Tähiseks tähenduseks olemisest

Hulgateoorias on kasutuses väljend tähenduseks/tähiseks olemisest

pi tähendab 3.14

pi tähendab ka ringjoone pikkuse ja diameetri suhet

Seega ühel heal lapsel mitu nime

Võrame nüüd märgi ie, mis omal ajal oli paljudele arvutikasutajatele interneti sünonüüm.

Samas võtame märgi fb, mis on tänapäeval paljude arvutikasutajate interneti sünonüüm.

Loogiline mõistus ütleb, et FB(loe facebook) on osahulgaks hulgale I (loe internet). Samas paljude tänapäeva internetikasutajate arust on hoopis vastupidi – I on osahulgaks FB hulgale.

Igaljuhul võib siit tuletada, et FB = IE

Posted in Fun

Kuidas pääseda orbiidile

1. Helista NASA-sse. Nende telefoninumber on (713) 483-3111. Tee neile selgeks, et sul on niipea kui võimalik vaja siit ära saada.
2. Kui nad ei ole nõus kaasa aitama, helista mõnele sõbrale, kes sul Valges Majas võiks töötada – (202) 456-1414 – et ta kostaks NASA-meestele mõne sõna sinu heaks.
3. Kui sul ei ole ühtegi sõpra Valges Majas, helista Kremlisse (küsi ülemere-operaatorilt numbrit 0107-095-295-9051).Neil ei ole seal kunagi ühtegi sõpra (või vähemalt mitte niisugust, kellele auk pähe rääkida), aga neil tundub olevat mõningast mõjuvõimu. Igatahes võid proovida.
4. Kui see ebaõnnestub, helista juhendite saamiseks paavstile. Tema telefoninumber on 011-39-6-6982 eeldades, et kommutaator on töökorras.
5. Kui kõik need püüded luhtuvad, hääleta maha mööduv lendav taldrik ja tee neile selgeks, et sul on eluliselt oluline saada siit minema enne, kui saabuvad su telefoniarved.

Douglas Adams

Posted in Fun