imapsync

Aegajalt tuleb ikka ette et on tarvis ühest masinast teise postkast tõsta. Antud juhul on meil kaks serverit 1. Fedora Core release 4 (Stentz) / cyrus-imapd-2.2.12-6.fc4 2. Fedora Core release 4 (Stentz) / cyrus-imapd-2.2.12-6.fc4.

Plaan siis 1. masinast user@domeen mailbox saada 2. masinasse.  2. masinas tegin valmis kasutajaKuna ei soovinud oma ilusat distrot rikkuda ise kompileeritud kolaga siis tõmbasin kohale http://dag.wieers.com/rpm/packages/imapsync/imapsync.spec spec failis muutsin versiooni uuemaks.

src tõmbasin aadressilt http://www.linux-france.org/prj/imapsync/dist/

1. katse andis # rpmbuild –ba imapsync.spec

error: Failed build dependencies:
perl(Mail::IMAPClient) is needed by imapsync-1.99-1.noarch

vajaliku srpm-i leidsin aadressilt http://apt.sw.be/packages/perl-Mail-IMAPClient/perl-Mail-IMAPClient-2.2.9-1.rf.src.rpm

# rpmbuild –rebuild perl-Mail-IMAPClient-2.2.9-1.rf.src.rpm
Installing perl-Mail-IMAPClient-2.2.9-1.rf.src.rpm

Peale seda oli ka imapsync kenasti nõus toimetama.

imapsync –host1 localhost –user1 kasutaja_domeen –password1 xxx–host2 host2.domeen –user2 kasutaja_domeen –password2 xxx

Natuke aega tegi asja ja kena. Uues kohas oli kenasti kõik olemas, v.a IMAP kataloogid ei olnud aktiivsed.
Tegin need aktiivseks ja kasutaja oli väga rahul.

Juhtus nii, et kopeerides kirju IMAPD serverist Cyrus IMAP serverisse sain:

From Folder [INBOX.Sent]
To Folder [INBOX/Sent]
To Folder INBOX/Sent does not exist
Creating folder [INBOX/Sent]
Couldn’t create [INBOX/Sent]190 NO Invalid mailbox name

Abiks oli –prefix1 INBOX.

Sai timmitud asja. Uuendasin 1.239 peale.

imapsync -host1 remotehost-user1 user -password1 xxx -host2 localhost -user2 username -password2 xxxx –noauthmd5 –prefix1 INBOX.

Leave a Reply