Peida-näita apple app

Tutvumiseks Xcode IDE-ga on hea treening n.n peida/näita applicationi ehitamine. Annab ülevaate hästi sellest kuidas siduda nupp või nupud eeldefineeritud tegevustega. Või siis kutsume neid build-in tegevustega.
Kokku on lastud app 64 bitise X-code 3.2 peal. OS 10.6.x

Programm lihtsalt peidab ülejäänud aknad vajutades nupule peida ning taastab olukorra kui vajutate nuppu näita.

Posted in Mac

Leave a Reply