iPhone 3 XCode SDK-4 navigeerimise harjutus

Antud juhul on võtmesõnaks kaks seotud vaadet (view) ning Navication Control kasutamine.


-(void) loadPictureView {
pictureViewController *pc = [[pictureViewController alloc] initWithNibName:@"pictureViewController" bundle:nil]; # loome objekti
pc.title = @"Margusja"; # v22rtustame object muutuja title
[self.navigationController pushViewController:pc animated:YES]; #saadame objecti stacki
[pc release]; # Vabastame, siin pole meil seda enam vaja
}

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/sYzlivw33xs" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

Leave a Reply