apache 2.x auth fallback

Jändasin tükk aega et saavutada olukord kus autoriseerimisel juhul kui ei leita LDAP kataloogist vastet siis tehakse fallack mod_authn_file peale.


AuthLDAPURL ldap://xxx.xxx.xxx.xxx:389/ou=People,dc=company,dc=com
AuthzLDAPAuthoritative off # on selleks et ldap auth moodul oskaks teha fallback mod_authn_file peale
AuthBasicProvider file ldap # selle reaga on küsimus. Fedora core 10 all ei olnud seda tarvis. PLD ac all aga küll
AuthUserFile /path/to/file
AuthName "Keelatud ala"
AuthType Basic
Require valid-user

Leave a Reply