Leidsin lõpuks command line FTP kliendi – lftp

Olen aastaid kasutanud command line FTP kliendina ncfpt nimelist tooli koos sellega kaasnevate hädadega. Lõpuks sai isu täis ja sukeldusin internetiavarustesse parema ja minu vajadusi rahuldavat tööriista.
Selgus, et lahendus on olnud enamus aega kõigis minu kasutada olnud serverites – lftp.
Paari reaga enda jaoks siis nn. näidissessioon.

Download:

ibrahim@anfield:~$ mkdir dnld ; cd dnld
ibrahim@anfield:~/dnld$ lftp ftp://ftpsite.com/
set ftp:ssl-force true # Juhul kui on vajadus SFTP järele.

lftp ftpsite.com:~> user username
Password:
lftp ftpsite.com:~> cd /directory/to/download/
lftp ftpsite.com:~/directory/to/download/> mirror .

Upload:

ibrahim@anfield:~$ cd upld
ibrahim@anfield:~/upld$ lftp ftp://ftpsite.com/
lftp ftpsite.com:~> user username
Password:
lftp ftpsite.com:~> cd /directory/to/upload/
lftp ftpsite.com:~/directory/to/upload/> mirror -R .

Use ssl

[09:47:17 margusja@arendus cms]$ lftp
lftp :~> set ftp:ssl-force true
lftp :~> connect server.domain.ee
lftp server.domain.ee:~> user username
Password:

Leave a Reply