GSSException: Failure unspecified at GSS-API level (Mechanism level: Checksum failed)

Software: Hortonworks HDF

OS: RHEL 7.x

Set up two Schema Registries. Modified schema registries configuration in a way that Kerberos SPN are similar. Defaul Ambari set up SPN as SERVICE/FQDN@REALM.

Set up AWS ELB.

When requesting a resource I got on success response and one Error 403 GSSException: Failure unspecified at GSS-API level (Mechanism level: Checksum failed)

After shut down one schema registry turned out all request were ok, so second schema registry responded every time GSSException: Failure unspecified at GSS-API level (Mechanism level: Checksum failed)

Used kvno for debugging

In first server:

[root@ip-10-113-86-26 ~]# kvno -k /etc/security/keytabs/spnego.service.keytab HTTP/registry.dp.example.net
HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET: kvno = 3, keytab entry valid

In second server:

[root@ip-10-113-86-4 ~]# kvno -k /etc/security/keytabs/spnego.service.keytab HTTP/registry.dp.example.net
HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET: kvno = 3, keytab entry invalid

[root@ip-10-113-86-4 ~]# klist -kte /etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
Keytab name: FILE:/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
KVNO Timestamp Principal
—- ——————- ——————————————————
2 05/22/2019 13:56:14 HTTP/ip-10-113-86-4.eu-central-1.compute.internal@DP.EXAMPLE.NET (aes128-cts-hmac-sha1-96)
2 05/22/2019 13:56:14 HTTP/ip-10-113-86-4.eu-central-1.compute.internal@DP.EXAMPLE.NET (aes256-cts-hmac-sha1-96)
2 05/22/2019 13:56:14 HTTP/ip-10-113-86-4.eu-central-1.compute.internal@DP.EXAMPLE.NET (arcfour-hmac)
2 05/22/2019 13:56:14 HTTP/ip-10-113-86-4.eu-central-1.compute.internal@DP.EXAMPLE.NET (des3-cbc-sha1)
2 05/22/2019 13:56:14 HTTP/ip-10-113-86-4.eu-central-1.compute.internal@DP.EXAMPLE.NET (des-cbc-md5)
2 05/22/2019 14:16:11 HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET (aes256-cts-hmac-sha1-96)
2 05/22/2019 14:16:11 HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET (aes128-cts-hmac-sha1-96)

[root@ip-10-113-86-4 ~]# kadmin -s 10.113.86.28 -p admin/admin
Authenticating as principal admin/admin with password.
Password for admin/admin@DP.EXAMPLE.NET:
kadmin: getprinc HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET
Principal: HTTP/registry.dp.example.net@DP.EXAMPLE.NET
Expiration date: [never]
Last password change: Wed May 22 14:16:48 UTC 2019
Password expiration date: [never]
Maximum ticket life: 1 day 00:00:00
Maximum renewable life: 0 days 00:00:00
Last modified: Wed May 22 14:16:48 UTC 2019 (admin/admin@DP.EXAMPLE.NET)
Last successful authentication: [never]
Last failed authentication: [never]
Failed password attempts: 0
Number of keys: 2
Key: vno 3, aes256-cts-hmac-sha1-96
Key: vno 3, aes128-cts-hmac-sha1-96
MKey: vno 1
Attributes:
Policy: [none]
kadmin:

The problem is that in case you use kadmin ktadd it will increase printcipal KVO

{{ variable }} in Ambari

I have always problem how to know where defined variables I can see via Ambari GUI – {{ some text }}

First this pattern is called Jinja Template framework

Lets learn via example

I have HDF schema registry and I don’t like in example kerberos.principal value Ambari puts there HTTP/[hostname]@REALM. I put two schema registries behind AWS EBL and I need static SPN.

Jinja template is found /var/lib/ambari-agent/cache/common-services/REGISTRY/0.3.0/package/templates/registry.yaml.j2

From template I can find {{registry_ui_jaas_principal}}

Ambari uses lots of params.py files to generate variables. The one I am interested in is /var/lib/ambari-agent/cache/common-services/REGISTRY/0.3.0/package/scripts/params.py and it is copy of /var/lib/ambari-server/resources/mpacks/hdf-ambari-mpack-3.3.1.0-10/common-services/REGISTRY/0.3.0/package/scripts/params.py

Do not change file under cache because after ambari restart static one will overwrites this so change
/var/lib/ambari-server/resources/mpacks/hdf-ambari-mpack-3.3.1.0-10/common-services/REGISTRY/0.3.0/package/scripts/params.py

Debug remote port using *nix shell

(echo >/dev/tcp/[FQDN]/[port]) &>/dev/null && echo “open” || echo “close”

Test it.

Open in one terminal port (in example 8081) with

nc -l 8081

In second terminal

cat > /dev/tcp/localhost/8081

margusja@IRack:~$ cat </dev/tcp/[ssh server]/22

SSH-2.0-OpenSSH_7.4

Common emitter transistor gain

Juhtusin lugema ühte ülilihtsat selgitust, mis seletas nn “Common Emitter” transistori kasutegurit (gain).

Allikas: https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_1.html

Antud juhul võimendatakse voolu e väike hulk voolu, mis liigub baasist emitteri kaudu lubab palju suuremal voolul liikuda kollektorist (C) liikuda emiterisse (E) ehk “voltage gain” beeta on harilikult 50 kuni 200.

Kui me nüüd lepime kokku, et beeta on 100, siis ühe elektroni liikumisel B -> E liigub 100 elektroni C -> E.

 

Kui teemaks on transistor ja võimendus e transistor töötab oma nn aktiivalas, siis on väga oluline mida ja kui palju anda baasile peale e base  “transistor biasing”

https://www.electrical4u.com/common-emitter-amplifier/

Emoncms to Grafana

Mul on kodus üksjagu sensoreid. Osad on ise kokku tinutatud/ostetud/hackitud. Teised on Sonoff POW’id, mis oskavad WIFI võrgus asuvad kaugjuhitavad lülitid ja lisaks ka energiamonitoorimise võimekusega:

Sinna olen ma ise laadinud tarkvara https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota.

Andmed kogusin emoncms.org keskkonda. Lisaks olin seadistanud Domoticz (https://www.domoticz.com/) tarkvara, millega sain samuti lüliteid kontrollida:

Kuna emancms.org hakkas raha küsima ja mina ei tahtnud raha anda, aga ma tahtsin oma graafikuid näha, siis tuli leida lahendus.

Esimese asjana lasin ühe Raspberry Pi2 peale oma emoncms’i kokku (https://github.com/emoncms/emoncms/blob/master/docs/RaspberryPi/readme.md) Toimis.

 

Samas olnud näinud Hortonworks HDP/HDF raamistikus Grafana’t, siis ei süda ei andnud rahu ja lasin sina samasse Raspberry Pi2 masinasse InfluxDB (https://gist.github.com/boseji/bb71910d43283a1b84ab200bcce43c26) ja Grafana (https://www.circuits.dk/install-grafana-influxdb-raspberry/)

Nüüd sai süsteem selline:

Sensor -> Domoticz -> Influxdb -> Grafana

Domoticz saadab Data Push -> InfluxDB kaudu andmed InfluxDB’sse, mis on seadistatud nn “Data Source” Grafanas.

Paar asja, mille taha komistasin. Domotocz seadme (Device) lisades valitakse seadme tüüp:

Paari seadmetüübiga oli selline lugu, Domoticz InfluxLink ei suutnud andmeid InfluxDB’sse saata. Minu puhul ühe faasilise ampri ja alert tüüpidega oli probleem. Tuli lihtsalt valida mõni teine tüüp. Olemasolevaid muutsin Domoticz andmebaasis sqlite3 kliendiga:

 

Kõiki sensoreid pole veel jõudnud üle tõsta, aga mulle juba meeldib:

Collpits Oscillator

Kuna ma Hartley oscillatori proovisin ära, siis võrdluseks pusserdan kokku ka Hr. Edwin H. Colpitts’i oma.

Viited:

Minu esimene Hartley Oscillator

Võnkumine on maagiline. LC ahel sai testitud ja sealt oli loomulik jätk pidev võnkumine.

Sai tiba uuritud ja siis peotäis detaile tellitud, mis sai makettplaadile laotud. Loomulikult sai paar korda üht-teist valesti ühendatud, aga just see andis põhjuse enam skeemi süveneda ja asjadest paremini aru saada. Ja oh seda õnne kui ostsilloskoop hakkas mõistliku pilti näitama.

 

Ülaltoodud pildil on näha kuidas sinine juhtsignaal on suhtes võimendatud väljundsignaaliga.

 

Allikas: http://www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc22.php

Veel enda jaoks paar kasuliku viidet:

  • https://payatu.com/getting-started-with-radio-waves-hacking/
  • Kuidas moduleeritud signaal õhku saata https://rimstar.org/science_electronics_projects/make_simple_am_radio_transmitter.htm
  • Päris palju huvitavaid FM linke http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/rf.html
  • Teooriat analoog elektroonika kohta http://www.zen22142.zen.co.uk/adt.htm
  • Järgmine projekt http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/2bjttx.htm

Transistoritest

Kogun siia häid viiteid transistorite kohta

 

Allikas: https://sisu.ut.ee/elektroonika/7-transistor

Minu esimene PCB plaat

Kuni siiani on kõik minu elektroonika projektid olnud paras juhtmepundar. Või siis olen https://taaralabs.eu/ (Ull) käest ostnud valmis plaadi.

Nüüd tekki tahtmine ise Eagle’ga mürada, Hiinlastega asju ajada.

Esimese asjana võtsin ette lihtsa, samas mulle praktilise probleemi. Väga paljud minu projektid vajavad 5V ja 3.3V alalisvoolu.

Mõeldud tehtud. Disainisin endale MCP1703 baasil pingeregulaatori.

 

 

Tinutasin jupid peale ja töötab kenasti.

Minu esimene LC sumbuv võnkumine

Olen alati aukartusega vaadanud ja kuulanud analoogelektroonika/raadiotehnika mehi. Minule tundub, et digitaalelektroonika on hoopis lihtsam maailm võrreldes analoogmaailmaga. Analoogmaailm on minuarust palju lähedamal päris füüsikale. Igal juhul minu esimesed sammud selles valdkonnas.

Tegin läbi nn LC ahela hello world’i. Paralleelselt ühendatud pool ja kondensaator.

Kui nüüd kondensaator ära laadida ja toide lahti ühendada, siis hakkab kondensaator ennast läbi induktiivpooli tühjaks laadima läbi pooli. Kui kondensaator on tühjaks saanud, siis magnetväli pooli ümber saavutanud maksimaalse võimsuse. Kuna induktiivpool tahab säilitada voolu suunda, siis laetakse kondensaatori teine pool. Selleks ajaks on pooli ümber magnetväli maas. Nüüd hakkab kõik tagurpidi toimuma kuni on taas kondensaatori teine külg laetud. Jne kuni võnkumine väheneb ja lõpuks lakkab kuna energia kadu on juhtmetes.

 

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit

 

Proovisin ise järele.

 

Tulemuseks ilus sumbuv võnkumine.