screen hints

  • Alusame uut sessiooni koos screeni nimetamisega – screen -S nimi
  • olemasolevad sessioonid – screen -ls
  • loobume olemasolevast aknast – CTRL+a+K
  • suleme olemasoleva sessiooni – CTRL+a+d
  • Kuvame listi olemasolevatest akentest akna alla ribale – CTRL+a+w
  • Kuvame listi olemasolevatest akentest – CTRL+a+”
  • Nimetame aktiivse akna – CTRL+a+A
  • Aktiivse akna info – CTRL+a+i

Leave a Reply