Keemia põhitõed

Molaarmassi arvutamine
index X elemendi aatomimass + element n

Näiteks M(H2O) e H2O molaarmass on 2×1+16=18g/mol

Õhu molaarmass 29g/mol

 

F                                                H                     F                                                H
I                                                  I                      I                                                  I
F – B(elektrofiil) + (nukleofiil) N – H <-> F-B (elektrofiil) – (nukleofiil) N-H  ehk siin on näha põhjus, miks BF(3)+NH(3)
I                                                  I                      I                                                  I
F                                                 H                    F                                                H

Leave a Reply