Arvamusliider

Seoses sotsiaalmeedia integreeritusele ja laiale levikule on jõudu kogumas väliend “Arvamusliider” oma uues tähenduses. Positiivne on see, et on olemas sellised tehnilised vahendid. Negatiivne see, et suurem osa nn arvamusliidreid, keda mina tean , on lihtsalt virisejad igas eluvaldkonnas, mille taustast neil õrna aimugi ei ole.

See on minu tervitus “Arvamusliidritele”