R ja Binoomjaotus

Olgu meil probleem kus tuleb arvutada korvpalluri vabavisete tõenäosus, kelle vabavisete tabamuste tõenäosus on 90%.

Korvpallur viskab vabaviskeid 2 korda.

R> dbinom(0:2, 2, 0.9)

#0:2 on arvutatavate võimaluste variatsioonid – 0 korda tabab, 1 korda tabab ja 2 korda tabab

# 2 on sooritused ehk mitu korda viskab

# 0.9 on sportlase tabamusprotsent siiani

Vasutseks saame:

R> 0.01 0.18 0.81

Võimalus, et sportlane viskab mõlemad korrad mööda on 0,01 ehk o,1%

Võimalus, et sportlane viskab 1 korra mööda on 0.18 ehk 18 protsenti

Võimalus, et sportlane tabab mõlemad korrad on 0.81 ehk 81%