Vool (I) versus pinge (U)

Screen Shot 2014-02-19 at 00.48.19

I=U/R
U=I*R
P=U*I = (I*I)*R
kus I on vool, U on pinge ja R on takistus

Lisame siia veel  P = U x I

Takisti valimine:

Takistil on veel üks lisasuurus: maksimaalne hajuvõimsus. Siin toome sisse paar valemit. Ohmi seadus väidab, et ahelas kulgev vool sõltub ahela takistusest ja sellele rakendatud pingest: I = U/R. Ehk kui ühendame üheoomise takisti 9-voldise (tähis V) patareiga, voolab läbi takisti 9/1= 9 amprit (A). Takistil eraldub (ikka soojusena) võimsus P = U x I = 9 x 9 = 81 vatti (W). Päris suur number. Võrdluseks: auto stopptule pirni võimsus on 21 W. Enamik takisteid säärast mahvi ei k