Degree of Freedom?

Osad regressionivõrrandite tulemused on võrreldavad degree of freedom väljundiga. Mis imeloom see siis on ja kuidas teda käsitleda?

Näiteks kuidas käsitleda infot: 271  degrees of freedom ?

Hea on degree of freedom olemus esitleda läbi näite:

Me teame, et meie arvhulga 20,10, 50, x keskmine on 25. Saame tundmatu arvutada valemiga: (20 + 10 + 50 + x)/4 = 25, kus x=20

Kui meil oleks nüüd kaks tundmatut: 20,10, y, x, Valem oleks sellisel juhul: (20 + 10 + y + x)/4 = 25, kus y = 70 – x.

On näha, et y sõltub x suurusest. Antud juhul on Degree of Freedom 1

Kui meil on andmehulk 20, x, y, z tundmatutega ja valem: (20 + x + y + z)/4 = 25, kus y = (80 + x + z). Antud juhul on Degree of Freedom 2 ehk x ja z võivad varieeruda.

Ehk Degree of Freedom on tundmatute arv valemis, mis võivad varieeruda. Siit tulenevalt on ka selge, et mida rohkem tundmatuid võivad varieeruda, seda vähem me tulemust võime usaldada. Ehk mida väiksem on Degree of Freedom, seda rohkem tulemust võime usaldada.