Tehniline Eesti keel on ilus

Näide, kui ilus, arusaadav nii sülelapsele kui ka vanurile on Eesti keel

Jah, mina olen selle vastu, et kõik tehniline sõnavara eestistatakse.