Diskreetse juhusliku suuruse keskväärtus (EX) – R

 

 

 

 

Screen Shot 2013-04-26 at 12.43.12 PM

 

Diskreetse juhusliku suuruse X keskväärtuseks (matemaatiliseks ootuseks) EX nimetatakse suuruse võimalike väärtuste ja nende tõenäosuste korrutiste
summat

Näide:

Screen Shot 2013-04-26 at 1.49.51 PM

R-ga

* X väärtused  (sündmus) y <- c(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);

* p väärtused (sündmuse tõenäosus)  d <- c(1/36, 1/18, 1/12, 1/9, 5/36, 1/6, 5/36, 1/9, 1/12, 1/18, 1/36);

* Loome maatriksi z – z<-cbind(y,d)

> summary(z)

Screen Shot 2013-04-26 at 1.41.43 PM

* Graafiline esitus

Keskvaartus

Võib tähele panna, et:

* Diskreetse juhusliku suuruse keskväärtus on ligikaudu võrdne katseseeria jooksul ilmnenud
juhusliku suuruse väärtuste aritmeetilise keskmisega ning sealjuures seda täpsemalt, mida
suurem on katsete arv.
* Kui viia läbi mitu katseseeriat, siis iga katseseeria jaoks leitud juhusliku suuruse väärtuste
aritmeetilised keskmised kuhjuvad konstandi ümber, milleks on selle juhusliku suuruse
keskväärtus.