Root-mean-square näide

 

 

 

Screen Shot 2013-05-02 at 3.49.58 PM

 

Ülaltoodu demonstreerib väga ilmekalt, kuidas kasutada root-mean-square võimalusi.

Antud juhul on tarvis leida minimaalne root-mean-square, mis on parim ennustus teadaolevate andmetega võrreldes.