Shapiro-Wilk normality test

Soovides kontrollida, kas meie andmehulk on normaaljaotusega H0 või ei ole H1, siis R keskkonnas saab seda teha:

> shapiro.test(test)


Shapiro-Wilk normality test

data: test
W = 0.9927, p-value = 0.07199

Kuna p-value on suurem, kui 0.05, siis ei ole põhjust nullhüpoteesist loobumiseks.