Sündmuse toimumise tõenäosuse kontrollimine – binom.test

binom.test’i sobib kasutada ka mitte normaaljaotuse korral.

> binom.test(c(682, 243), p = 3/4) # 925 katse puhul õnnestus 682 katset. Väidame (H0), et õnnestumise tõenäosus on 0.75 (3/4)

 

Exact binomial test

data: c(682, 243)
number of successes = 682, number of trials = 925, p-value = 0.3825
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.75
95 percent confidence interval:
0.7076683 0.7654066
sample estimates:
probability of success
0.7372973

Kuna p-value on suurem, kui 0.05, siis ei ole põhjust H0’s kahelda ja võime jääda väite juurde, et õnnestumise tõenäosus on 0.75