Tähiseks tähenduseks olemisest

Hulgateoorias on kasutuses väljend tähenduseks/tähiseks olemisest

pi tähendab 3.14

pi tähendab ka ringjoone pikkuse ja diameetri suhet

Seega ühel heal lapsel mitu nime

Võrame nüüd märgi ie, mis omal ajal oli paljudele arvutikasutajatele interneti sünonüüm.

Samas võtame märgi fb, mis on tänapäeval paljude arvutikasutajate interneti sünonüüm.

Loogiline mõistus ütleb, et FB(loe facebook) on osahulgaks hulgale I (loe internet). Samas paljude tänapäeva internetikasutajate arust on hoopis vastupidi – I on osahulgaks FB hulgale.

Igaljuhul võib siit tuletada, et FB = IE

Posted in Fun