Kongruentseteks mooduli m järgi

Teoreem jäägiga jagamisest ütleb, et mis tahes täisarvu a on võimalik jäägiga jagada suvalise positiivse täisarvuga m , s.t fikseeritud täisarvude a ja m > 0 korral leiduvad üheselt määratud täisarvud q ja r nii, et a = q *m + r , kusjuures 0 <= r < m (Abel jt, 2006).

Kui kaks täisarvu a ja b annavad jäägiga jagamisel positiivse täisarvuga m ühe ja sama jäägi r nii, et a = q * m + r, b = q1 * m + r  , 0 <= r < m ja q , 1 q ja r on täisarvud, siis nimetatakse arve a ja b kongruentseteks mooduli m järgi ning tähistatakse kujul a =(samaväärne) b (mod m). Kirjutist a = b (mod m) nimetatakse kongruentsiks ja loetakse eesti keeles „Arv a on kongruentne arvuga b mooduli m järgi“.

 

modulus

 

Viide: http://matdid.edu.ee/joomla/images/materjalid/artiklid/rakendused/abel_vilt.pdf