Uus meedia. Foorumid

Foorum kui mõiste on väga vana. Juba Vana-Roomas oli foorumi nimeline, mis kujutas endast platsi keset linna, kuhu koguneti ühiskondlikult olulisi asju arutama. Selliseid kogunemiskohtasid, kus rahvas sai päevakohaseid teemasid arutada, tunti ka mujal maailmas. Siit võib järeldada, et läbi aegade on vaja olnud väljundit, kus inimesed, kes ehk ei otsusta otseselt midagi, saaksid oma arvamust avaldada. Sellist funktsiooni on foorumid läbi aegade endas kandnud.

Infoajastul on foorumi funktsionaalsus tasapisi liikunud interneti. Interneti algusaastatel olid foorumid pigem IT inimeste pärusmaa. Tänaseks on olukord väga palju muutunud. Erinevad tarkvaralised lahendused, mis pakuvad foorumi funktsionaalsust on väga palju. Väga lihtsa vaevaga on võimalik seadistada uus foorum, millest tulenevalt võime täna kohata pea iga keskkonna juures keskkonda, kus osalejad saavad oma arvamust avaldada ja teiste vaateid oponeerida.

Kui Vana-Rooma foorumis tuli oma arvamust avaldades arvestada asjaoluga, et arvamuse avaldaja oli teada ja võis juhtuda, et ebapopulaarse arvamuse avaldaja sai ühiskonnas ebasoosingu osaliseks. Sellest tulenevalt toimis kaks olulist protsessi. Esiteks – oma arvamust viia võimalikult selgelt paljude kuulajateni, tuli teema, mida käsitleti, enda jaoks põhjalikult selgeks teha. Teiseks – ebapopulaarsuse ja tagakiusamise oht oli olemas, sellest tulenevalt ei avaldatud igat arvamust, mis on mingis mõttes sellise formaadi negatiivne külg.

Internetis olevas foorumis jääb osalisele tihti tunne, et ollakse anonüümne (Tegelikult on anonüümseks jäämiseks tarvis teha palju rohkem, kui valida oma kasutajanimeks Karu Kati.). Viimasest tulenevalt kaotavad nn traditsioonilise foorumi reeglid (läbimõeldud teema käsitlus, ebasoosingu oht) oma kaalu. Sellest tulenevalt on internetifoorumid tihti väga äärmuslikud. Paljud foorumid on pealtnäha labased ja pealiskaudsed. Puudub igasugune netiketi jälgimine. Näitena tooksin Delfi keskkonda kuuluva foorumi Vastukaaluks leiame väga erinevaid spetsiifilisi keskkondasid, kuhu on kogunenud oma ala asjatundjaid, kes käsitlevad teemasid põhjalikult. Lisaks peetakse kinni netiketist. Viimased keskkonnad on sarnasemad nn Vana-Rooma foorumitele. Tooksin ka siia ühe näite

Võib jääda mulje, et keskkonnad, kus pealtnäha toimub väga pealiskaudne teemakäsitlus, kus arvamust avaldavad osalejad, kes teemat ei valda on mõttetud. Mina arvan, et ei ole. Sellised keskkonnad, olgugi, et mitte alati huvitavad ja harivad on tihti väga selgeks indikatsiooniks mingi ühiskonna valupunktile. Ma leian, et sellistes keskkondadest on samuti võimalik kasuliku tagasisidet saada.

Kokkuvõtteks võib ütelda, et foorum kui selline on endiselt ühiskonnas vajalik nähtus, mida aktiivselt kasutatakse. Foorumi kolimisega interneti on muutunud käsitlus, kuidas me foorumitest kajastuvat infot kasutame ja kas üldse kasutame.