numpy.random.multivariate_normal

Paari sõnaga enda jaoks numpy.random.multivariate_normal(mean, cov[, size]) kasutamisest.

Funktsiooni argumendid:

mean – nn keskmine kujul X,Y skaalal. Seab genereeritavale andmehulgale nn keskpunkti, mille ümber andmekogu genereeritakse.

Näiteks  [0,0]

 

[30,10]

Parameeter cov (X,Y) [X = [X1,Y1], Y=[X2,Y2]] Kontrollivad genereeritava array nn pikkust ja laiust e shape

X1 ja X2 kontrollivd X suunal (horisontaalsuunal):

[[1,0],[0,0]]

Argument size – Genereeritavate elementide arv.