Selenium RC headless server setup (CentOS 6)

# yum install xorg-x11-server-Xvfb.x86_64

# yum install firefox.x86_64

# Xvfb :99 -screen 0 800x600x16 (käivitame virtuaalse X’i)

# export DISPLAY=:99 (et RC teaks millist akent kasutada)

# java -jar selenium-server-standalone-2.28.0.jar (käivitame seleniumi teste serveeriva teenuse)

Edasi on juba testimine, näiteks:

[margusja@vm37 selenium_tests]$ python ./test.py
.
———————————————————————-
Ran 1 test in 8.501s

OK
[margusja@vm37 selenium_tests]$