Change GIT password from command line

$ git config credential.helper store
$ git push https://github.com/repo.git

Username for 'https://github.com': <USERNAME>
Password for 'https://USERNAME@github.com': <PASSWORD>

Statistika ja katseseeria pikkus

Kasutades R keelt ja RStudio rakendust näitan, miks on katseseeria pikkus oluline.

Võtame näidisvektori:
> myFamilyAges
[1] 43 42 12 8 5

Antud vektori elementide keskmine (mean):
> mean(myFamilyAges)
[1] 22

Võtame nüüd sample() käsuga viis korda kõnealusest vektorist viis elemente ja arvutame nende keskmise:
> mean(sample(myFamilyAges, 5, replace = TRUE))
[1] 22.6
> mean(sample(myFamilyAges, 5, replace = TRUE))
[1] 35.8
> mean(sample(myFamilyAges, 5, replace = TRUE))
[1] 21.4
> mean(sample(myFamilyAges, 5, replace = TRUE))
[1] 13.2
> mean(sample(myFamilyAges, 5, replace = TRUE))
[1] 35.4

nagu näeme varieerub tulemus tugevalt:

> sd(c(22.6,35.8,21.4,13.2,35.4))
[1] 9.752538

Võtame nüüd ühe korra 4000 korda samast vektorist elemente ja arvutame nende keskmise:
> mean(sample(myFamilyAges, 4000, replace = TRUE))
[1] 21.8995

 

Kuvame ka tihedusgraafikud

 

Nagu näha – kohe väga lähedale originaalvektori keskmisele (22).

Seega – suurus on oluline 🙂

Ambari 2.5.0.3 install HDF Nifi

Tried to install Nifi using Ambari.

Got error message:

File “/var/lib/ambari-agent/cache/common-services/NIFI/1.0.0/package/scripts/params.py”, line 47, in <module> stack_version_buildnum = get_component_version_with_stack_selector(“/usr/bin/hdf-select”, “nifi”) NameError: name ‘get_component_version_with_stack_selector’ is not defined

 

All hosts in Ambari Hosts menu showed Stack: HDP, Name: HDP-2.6.1.0, Status: Current.

 

Could not resolve it via Ambari. Even hdf-select in node where to I tried to install Nifi I cot executing:

hdf-select

nifi – 3.0.0.0-453

Solution for me was to change some lines in /var/lib/ambari-agent/cache/common-services/NIFI/1.0.0/package/scripts/params.py. Commented out red line and added green:

 

if stack_name == “HDP”:

  # Override HDP stack root

  stack_root = “/usr/hdf”

  # Override HDP stack version

  #stack_version_buildnum = get_component_version_with_stack_selector(“/usr/bin/hdf-select”, “nifi”)

  stack_version_buildnum = get_component_version(stack_name, “nifi”)

elif not stack_version_buildnum and stack_name:

  stack_version_buildnum = get_component_version(stack_name, “nifi”)

Posted in IT

iTead Slampher + Sonoff-Tasmota

Kuna ma juba mõnda aega nende iTead jubinatega olen toimetanud, siis tekkis tahtmine ka see Slampher ära proovida.

Tellisin iTead lehelt ühe. Üllatavalt ruttu tuli seekord kohale. Alguses proovisin ka tootja enda poolt pakutavat appi, aga mina seda tööle ei saanud. Päris nõme oli ka see, et pidi ennast loomulikult kusagile regama jne.

Olen siiani kasutanud https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota projekti. Uuendasin viimasele versioonile ja kukkusin kompileerima ja uploadima uut firmwaret seadmesse. Tee või tina no ei lähe jubin upload modesse.

 

 

Panin juba jubina kõrvale, et homme tegelen edasi kui siis juhtusin infole, et tuleb tiba joota enne kui omaloomingu peale saab.

Info siin

 

 

Peale R22 kohale silla jootmist läks uus firmware kenasti oma kohale ja seade kenasti võrgus:

Kodune võrk on juba päris huvitav:

Posted in IOT

Ethereum Sol

It took me some time to understand Solidity events. But in the end I think I can explain it.

So the example contract:

contract CallCalc {
address calcReg =0xd794EaF737549c2698e2232c07A9b666934584f8;
event TestEvent(address indexed _from , uint);

function call(uint256 input) returns (uint) {
TestEvent(msg.sender, input);
if (!calcReg.call(bytes4(sha3(“add(uint256)”)), input))
throw;
}
}

After executing method call I can see event in my client

 

Ethereum JSON_RPC eth_getStorageAt

Create a simple contract:


contract Storage {
  uint pos0;
  mapping(address => uint) pos1;
  
  function Storage() {
    pos0 = 1234;
    pos1[msg.sender] = 5678;
  }
}

submit it and get back address. In example 0x9a5CdfCb1132dcbEca55b213372224D9bd0209c2

Now lets execute it under one account. In example 0xa2213890a81042692B4716025D6e98349b432349

Lets see how we can get what is in storage related with contract.

We can use JSON_RPC eth_getStorageAt or web3.eth.getStorageAt from geth command line. In this example I’ll use JSON_RPC eth_getStorageAt.

Contracts storage is basically key-value storage.

To get pos0 is simple:

margusja@IRack:~$ curl -X POST --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_getStorageAt", "params": ["0x9a5CdfCb1132dcbEca55b213372224D9bd0209c2", "0x0", "latest"], "id": 1}' localhost:8545
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004d2"}

hex value 4d2 to decimal is 1234.

TO get pos1 is more tricky. First we have to calculate index position using contract executor address and index. Go to geth commandline and:

var key = “000000000000000000000000a2213890a81042692B4716025D6e98349b432349″ + “0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001”

We added zeros to get 64 bit value. Next in geth command line:

web3.sha3(key, {“encoding”: “hex”}) – it returns aadress: 0x790e4fae970c427bd6d93e3f64ba898c69fdead01d68e500efb6f3abc672d632

Now we can get value from storage:

margusja@IRack:~$ curl -X POST --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_getStorageAt", "params": ["0x9a5CdfCb1132dcbEca55b213372224D9bd0209c2", "0x790e4fae970c427bd6d93e3f64ba898c69fdead01d68e500efb6f3abc672d632", "latest"], "id": 1}' localhost:8545
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162e"}

hex value 162e to decimal is 5678

Source – https://github.com/ethereum/wiki/wiki/JSON-RPC#web3_clientversion

Motion detection with OpenCV

Olen alati aukartusega vaadanud laenurgas seisvadi automaatseid tulelüliteid, mis liikumise tuvastades lülitavad valguse sisse ja mõne aja pärast taas valguse välja lülitavad. Fantastilised seadmed.

Kuidas nad seda teevad? Variante on mitmeid, ühte neist katsetasin ka ise.

Natukene teooriat – https://en.wikipedia.org/wiki/Background_subtraction

Mina kasutasin OpenCV raamistiku opencv2/video/background_segm.hpp, mis analüüsib videosisendit (pildijada) ja lihtsustatult võttes võrdleb eelmisi pilte praegusega. Liikumise puudumisel on ajalugu suht sarnane. Liikumise olemasolul teatud regioonide ajalugu ei ole sarnane ja antud meetod ka selle siis visualiseerib.